MEDULA Hastane Sistemine Ventilatör Kaydı

MEDULA HASTANE SİSTEMİNE VENTİLATÖR CİHAZLARININ KAYDEDİLMESİ HAKKINDA DUYURU

SGK ile sözleşmeli/protokollü tüm sağlık hizmeti sunucularının (SHS) yoğun bakım tedavilerinde ve yoğun bakım tedavileri haricinde kullandıkları bazı cihazların MEDULA Hastane Sistemine kayıt edilebilmesine yönelik çalışmalar SGK tarafından başlatılmıştır. Bu çalışmanın ilk ayağını ventilatör cihazları oluşturmakta olup, ilgili SHS’lerce aktif olarak kullanılmakta olan ventilatör cihazlarının MEDULA Hastane Sistemine kaydedilebilmesi için gerekli düzenlemeler tamamlanmıştır.

Ventilatör cihazlarının kaydedilebilmesi için SHS’lerin MEDULA Hastane Sistemi ekranındaki, “İŞLEMLER” başlıklı butonu tıkladıktan sonra açılan ekrandaki “TESİS CİHAZ” butonunu tıklamaları gerekmektedir. Bu aşamadan sonra, MEDULA Hastane Sistemine ventilatör cihazlarının marka, model, seri numaraları, başlangıç tarihleri* ve kullanıldığı yatağın girilebileceği ekran açılmış olacaktır. Bu ekrandaki bilgilerin doğru olarak SHS’lerdeki “DÖNEM SONLANDIRMA KULLANICISI” yetkisi olan kişi tarafından 15 Haziran 2020 tarihine kadar girilmesi gerekmektedir.

Ventilatör Cihazlarının MEDULA Hastane Sistemine girilmesi aşamasında, kullanıcılardan kaynaklı bir sebeple hatalı giriş yapılabilmesinin engellenebilmesi amacıyla, Ventilatör cihazlarının marka ve modelleri Kurumumuzca sisteme tanımlanmıştır. Ancak, SHS tarafından kullanılmasına rağmen sistemde tanımlanmamış olabilecek olan marka veya modellerin sisteme ivedilikle doğru bir şekilde tanımlanabilmesi için gssgm_mbudb@sgk.gov.tr adresine içerisinde görsel içerecek şekilde (marka ve model ismini gösteren kullanım kitapçığı, cihazın ilgili bölümünün resmi gibi) elektronik posta gönderilmesi gerekmekte olup, Kurumumuzca alınacak olan bu elektronik postalar ivedilikle değerlendirilerek uygun bulunması halinde sisteme tanımlanacaktır.

Ventilatör Cihazlarının Sisteme kaydedilmesi aşamasında Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerinde (SSGM) oluşabilecek olan yoğunluk ve hijyen durumları göz önünde bulundurularak, bahse konu cihazların sisteme girilebilmesi için yetki 15 Haziran 2020 tarihine kadar SHS’lere verilmiş olup, bu tarihten sonra ventilatör cihazlarına ilişkin değişiklikler (yeni kayıt veya kayıttan çıkartma) SGK SSGM’lerinde yapılacaktır.

İleride yaşanabilecek olan mağduriyetlerin ve SSGM’lerde oluşabilecek yoğunluğun engellenebilmesi amacıyla, 15 Haziran 2020 tarihine kadar SGK ile sözleşmeli/protokollü olan tüm SHS’lerce kullanılmakta olan Ventilatör Cihazlarının sisteme doğru bir şekilde girilmesi önem arz etmektedir.