Tıbbi Cihazların Ürün Takip Sistemi Kaydına İlişkin Kılavuz

Ürün Takip Sistemine yapılacak kayıtlarla ilgili olarak hazırlanan kılavuz doküman Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tarafından kurum web sayfasında yayımlanmıştır. Duyurunun ayrıntılarına ekteki dosyalardan ulaşabilirsiniz.

Güncel Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Duyuru

Amaç Madde 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Sosyal Güvenlik Kurumunca, gerçek veya tüzel kişilerden; ödeme kapsamındaki sağlık hizmetleri ve/veya ürün listelerine girmek için yapılan başvurulardan alınacak başvuru ücreti, ilaç hariç olmak üzere diğer tıbbi malzeme ve ürünlerden listelerde kalmak için alınacak yıllık aidat, fiyat düşüş talepleri hariç olmak üzere listelerdeki değişiklik taleplerinden her … Devamını oku… Güncel Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Duyuru

MADDE 1- (1) Yönetim Kurulunun 08/12/2016 tarihli ve 2016/457 sayılı kararı ile yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar”ın “Sözleşme ücretlerine ilişkin hususlar” başlıklı 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(2) Sözleşmesi herhangi bir şekilde feshedilen sağlık hizmeti sunucusu ile aynı takvim yılı içerisinde yeniden … Devamını oku… Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Duyuru

Tekil Takip Kapsamındaki Ürünlerin İç–Dış Barkodları Üzerinden Takip Edilebilmeleri Hakkında Duyuru

2019/ÜTSG-04 sayılı duyuruda da belirtildiği üzere; 11 Eylül 2017 tarihi itibariyle optik ürünlerde, 02 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği kapsamındaki tıbbi cihazlarda ve 01 Ekim 2018 tarihi itibariyle Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki Sınıf III risk düzeyine sahip tıbbi cihazlarda, 05 Nisan 2019 tarihi itibariyle ise tüm sınıf türlerinde (Sınıf I … Devamını oku… Tekil Takip Kapsamındaki Ürünlerin İç–Dış Barkodları Üzerinden Takip Edilebilmeleri Hakkında Duyuru