SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin “Diğer Protez Ortezler (EK-3/C-3)” Listesinde yer alan “DO1014”, “DO1015” ve “DO1016” SUT kodlu tıbbi malzemelerin fiyatları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

DO1014BPAP S/T10 yıl4.800,00
DO1015BPAP S/T AVAPS10 yıl4.800,00
DO1016                       ADAPTİF BASINÇ DESTEKLİ SERVO   VENTİLASYON (ASV) CİHAZI10 yıl7.500,00

MADDE 2- Bu Tebliğ 11 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.