2021 İtibari ile Eksik Kalan SGK Yıllık Aidat Ücretleri Hakkında

2019 ve 2020 YILLARINDA SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YATIRILMASI GEREKEN “TIBBİ MALZEME LİSTELERİNDE YER ALMA YILLIK AİDAT ÜCRETİ” ÖDEMESİ HAKKINDA DUYURU

“Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar”ın “Yıllık aidata ilişkin hususlar” başlıklı 7 nci maddesi hükmü doğrultusunda 2020 yılı için Kurumumuza yatırılması gereken “Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti”ni 01.03.2020 gününe kadar hiç ödemeyen veya eksik ödeyen tıbbi malzeme firmaları ile ödemeye ilişkin dekontun/belgenin bir suretini Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne teslim etmeyen tıbbi malzeme firmalarının tüm barkodlarının 01 Nisan 2020 tarihi itibariyle pasife alınacağı 30 Ocak 2020 tarihinde SGK web sayfasından duyurulmuş; ancak pandemi ile ilgili olarak ülkemiz genelinde alınan tedbirler kapsamında tıbbi malzeme firmalarının yaşanan bu olağanüstü durum nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamamalarını teminen barkodların pasife alınma işleminin 01 Temmuz 2020 tarihine ertelendiği 01 Nisan 2020 tarihli duyuru ile bildirilmiştir.

Diğer taraftan “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar”ın 7 nci maddesinin (d) bendinde yer alan “2 yıl üst üste yıllık aidatını yatırmayan firmanın tüm ürünleri sistemden çıkartılır.” hükmü gereğince 2019 ve 2020 yıllarında yıllık aidatlarını yatıramayan firmaların 31 Aralık 2020 tarihinde MEDULA sisteminde yer alan tüm barkodları 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle sistemden çıkartılmıştır.

Pandemi koşullarında yaşanan olumsuzluklar nedeniyle tıbbi malzeme firmalarının olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesini teminen, aidat yükümlülüğünü süresinde yerine getirememesi nedeniyle tüm barkodları MEDULA sisteminden çıkartılan firmalardan, 2020 yılı için tahakkuk eden “Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti”ni 01 Mart 2021 tarihine kadar yatırıp buna ilişkin belgesini/dekontunu SGK’ya ibraz edenlerin barkodlarının bir defaya mahsus yeniden aktif hale getirilmesi kararı alınmıştır.

Süre uzatımından yararlanmak isteyen tıbbi malzeme firmalarının, bahse konu ücreti en geç 01 Mart 2021 tarihine kadar 30 Ocak 2020 tarihli duyuruda belirtilen esaslar doğrultusunda eksiksiz olarak yatırıp buna ilişkin dekontun/belgenin bir suretini dilekçe ekinde Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne (Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı) elden veya Ziyabey Caddesi No:6 06510 Balgat Çankaya ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla teslim etmesi gerekmektedir.