2021 Eğitim Programı Ücretleri

TIBBİ CİHAZLARIN TEST, KONTROL VE KALİBRASYONU HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ALINACAK EĞİTİMLERE İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere; “Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik” 25 Haziran 2015 tarihli ve 29397 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik uyarınca tıbbi cihazların test, kontrol ve kalibrasyonu alanında hizmet verecek kişilerin TİTCK tarafından yetkilendirilen eğitim merkezlerinden ilgili eğitimleri almaları gerekmektedir.

09 Kasım 2020 tarihinde TİTCK tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Kapsamında Düzenlenen Eğitimlere İlişkin Kılavuz”un 10’uncu maddesinin üçüncü fıkrası doğrultusunda, 2021 yılı birinci altı aylık dönem için kursiyerden alınacak eğitim tavan ücreti ders saati başına 41,45 TL (KDV dahil) olarak belirlenmiştir.

Ders saati ücreti, 250 (2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu Doçent ek ders ücreti göstergesi) ile 0,165786 (2021 yılı birinci altı aylık memur maaş hesaplamalarında kullanılan aylık katsayısı https://www.hmb.gov.tr/bumko-maas-istatistikleri-verileri) çarpımı olarak hesaplanmaktadır. Bu doğrultuda katılımcıların eğitim programları için kişi başına ödeyecekleri eğitim tavan ücreti aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Test, Kontrol ve Kalibrasyon Eğitim Programı Ders Saati Eğitim Ücreti (TL)
Sorumlu Müdür Eğitimi 40 1.658,00
Elektro Cerrahi Sistemleri Uzman Eğitimi 32 1.326,40
Elektro Terapi Sistemleri Uzman Eğitimi 32 1.326,40
Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri Uzman Eğitimi 48 1.989,60
X-ışınlı Görüntüleme Sistemleri ve Bileşenleri Uzman Eğitimi 80 3.316,00
Solunum Sistemleri Uzman Eğitimi 40 1.658,00
Ultrason-Doppler Görüntüleme Sistemleri Uzman Eğitimi 32 1.326,40
Akış, Ağırlık, Uzunluk, Hacim, Sıcaklık, Basınç, Devir Uzman Eğitimi 56 2.321,20
Sterilizasyon ve İnkübasyon Sistemleri Uzman Eğitimi 40 1.658,00
Tıbbi Işık Sistemleri Uzman Eğitimi 40 1.658,00
Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemleri ve Bileşenleri Uzman Eğitimi 32 1.326,40
Diyaliz Sistemleri Uzman Eğitimi 32 1.326,40
Odyometrik Sistemler Uzman Eğitimi 40 1.658,00

Temel teorik eğitimler, tüm uzman eğitim programlarında ortak olup 16 saatlik bir süreye karşılık gelmektedir. Bu eğitim programlarından en az birini başarıyla tamamlayarak uzman eğitim belgesine sahip olan katılımcıların, uzman eğitim programlarında alacakları eğitimlerde temel teorik eğitimini tekrar alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu durumda olan katılımcıların bahse konu temel teorik eğitimlerini tekrar almak istememesi durumunda, eğitim programı ücretlendirmelerinden 16 saatlik temel teorik eğitim ücreti olan 663,20 TL lik bedelin, eğitim merkezlerince eğitim ücretinden düşülmesi gerekmektedir.