Tıbbi Cihazlar Regülasyonu (MDR) hakkında – Nisan 2018

Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan Tıbbi Cihazlar Regülasyonu(MDR), Mayıs 2020 tarihinde 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’nin yerini alacaktır.

(AB) 2017/745 Tıbbi Cihaz Tüzüğü – MDR ve Yeni AB Tıbbi Cihaz Regülasyonunun Getireceği Yükümlülükler ile ilgili dosyaları aşağıdaki eklerde bulabilirsiniz.