Başvurusuz Güncellenen Alanlar Hakkında Bilgilendirme

ÜTS’de yapılan güncelleme ile ürün kayıtlarında “Başvurusuz Güncelle” alanından;

 • İçerikteki Ürün Sayısı,
 • Raf Ömrü var mı? ,
 • Raf Ömrü ,
 • Ölçü miktari ve ölçü birimi,
 • SUT eşleşme durumu,
 • Tek kullanımlık mı?,
 • Sınırlı kullanımlık mı? Bu alana bağlı olarak sınırlı kullanım sayısı?,
 • Vücuda implante edilebilir mi?,
 • Tek hastaya kullanılabilir mi?,
 • Kullanım Öncesi Sterilizasyon Gerekli mi? Bu alana bağlı olarak Sterilizasyon Metodu (Kullanım Öncesi)?,
 • Bakıma tabi mi? Bu alan bağlı olarak Bakım periyodu?,
 • Kalibrasyona tabi mi? Bu alana bağlı olarak kalibrasyon periyodu?

bilgileri başvurusuz olarak güncellenebilmektedir.

Sistemde tek firma adına kayıtlı ürünlerin bilgileri firmalar tarafından güncellenebilmektedir.

İki farklı firmada kayıtlı ürünlerin bilgileri ise her iki kayıttaki bilgilerin birebir aynı olacak şekilde değiştirilirse güncellenmesine izin verilmektedir.

Ancak güncelleme yapılacak ürün ikiden fazla firma da kayıtlı ise halihazırda güncelleme yapılamamakta olup ilgili alanların birebir uyumlu olması adına çalışmalar devam etmektedir. Çalışmalar tamamlandığında bu durumda olan ürünler için de güncelleme yapılabiliyor olacaktır.

Ürünlere, özellikle tekil hareketi etkileyen bazı alanlardan ötürü (içerikteki adet, raf ömrü, sınırlı kullanım sayısı vs) revizyon verilmesi ya da Reddedildi durumuna getirilmesi halinde Tıbbi Cihaz Detayı ekranından “Güncelleme Bildirimi Oluştur” butonuna tıklanarak ürünlerin güncellenmesi ve sonrasında da ürünler için yeniden cihaz başvurusu oluşturulması gerekmektedir.