Tıbbi Cihaz Satış Merkezlerinde çalışmak üzere Yeterlilik Belgesi Almak İsteyen Adayların Başvuruları Hakkında

Tıbbi Cihaz Satış Merkezlerinde çalışmak üzere “Sorumlu Müdür”, “Satış Tanıtım Elemanı” ve “Klinik Destek Elemanı” Yeterlilik Belgelerini Almak İsteyen Adayların Başvurularına İlişkin Duyuru

Piyasaya arz edilen tıbbi cihazların satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar 15 Mayıs 2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Tıbbi Cihaz Satış Merkezlerinde çalışmak üzere “Sorumlu Müdür”, “Satış Tanıtım Elemanı” ve “Klinik Destek Elemanı” Yeterlilik Belgesi  Başvurularının, 02 Aralık 2019 tarihinden itibaren  e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler başlığından yapılması ile ilgili yapılan düzenleme nedeni ile söz konusu yeterlilik belgelerini almak isteyen adayların, eğitim, yeterlilik belgesi ücret ödeme ve yeterlilik belgesi yenileme iş ve işlemleri ile ilgili başvurularını 02 Aralık 2019 tarihinden itibaren www.turkiye.gov.tr adresi Sağlık Bakanlığı “e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler” başlığı altında yer alan “Tıbbi Cihaz Yeterlilik Belgesi Eğitim Başvurusu” linki üzerinden  yapmaları gerekmektedir. 

Söz konusu başvurulara ilişkin iş ve işlemlerde izlenecek açıklayıcı bilgilere duyurunun ekinde yer verilmiştir.