Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu için Eğitimler Hakkında

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Kapsamında Eğitim Vermek İsteyen Merkezler İle Bu Merkezlerden Eğitim Almak İsteyen Kişilerin Dikkatine

25 Haziran 2015 tarihli ve 29397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik kapsamındaki uzman ve sorumlu müdür eğitimlerinin Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında düzenlenmesine son verilmiş olup Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında daha önce sertifikalı eğitim alanı olarak tanımlanan ve standartları belirlenen

  1. Tıbbi Cihazların Test Kontrol ve Kalibrasyonu Sorumlu Müdür Sertifikalı Eğitim Programı,
  2. Tıbbi Cihazların Test Kontrol ve Kalibrasyonu Akış, Ağırlık, Uzunluk, Hacim Sıcaklık, Basınç, Devir Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı Sertifikalı Eğitim Programı,
  3. Elektrocerrahi Sistemleri Test, Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı Sertifikalı Eğitim Programı,
  4. Elektroterapi Sistemleri Test, Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı Sertifikalı Eğitim Programı,
  5. Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri Test, Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı Sertifikalı Eğitim Programı,
  6. Solunum Sistemleri Test, Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı Sertifikalı Eğitim Programı,
  7. Ultrason-Doppler Görüntüleme Sistemleri Test, Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı Sertifikalı Eğitim Programı,
  8. X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test, Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı Sertifikalı Eğitim Programı”

yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu doğrultuda 6 Kasım 2020 tarihinden sonra düzenlenecek eğitimlerin TİTCK tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihazların Test, Kontrol Ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Kapsamında Düzenlenen Eğitimlere İlişkin Kılavuz” hükümlerine uygun şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Tıbbi Cihazların Test, Kontrol Ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Kapsamında Düzenlenen Eğitimlere İlişkin Kılavuz doğrultusunda 25 Temmuz 2015 tarihli “Tıbbi Cihazların Test, Kontrol Ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz” un ikinci bölümünde yer alan eğitim ile ilgili hükümleri ve  8 Şubat 2019 tarihli “Tıbbi Cihazların Test Kontrol Ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Kapsamında Düzenlenen Eğitim Sertifikalarına İlişkin Kılavuz” yürürlükten kaldırılmıştır. Tıbbi Cihazların Test, Kontrol Ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Kapsamında Düzenlenen Eğitimlere İlişkin Kılavuz ile eğitim merkezlerinin başvuruları, eğitim yürütme usul ve esasları, eğitimlerin düzenlenmesi, eğitimlerin değerlendirilmesi, düzenlenecek olan eğitim belgelerinin şekli, eğitim faaliyetlerinin denetimi ve idari yaptırımları ele alınmış olup  13 tanesi yetki grubunda ve 1 tanesi de sorumlu müdür alanında olmak üzere toplam 14 eğitim programına da yine bu Kılavuz ekinde yer verilmiştir.