Tıbbi Malzemelerin Bilgilerinin Düzeltilmesi

ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE KAYITLI TIBBİ MALZEMELERİN REFERANS/KATALOG VE/VEYA MODEL/VERSİYON NUMARALARI İLE FOTOĞRAFLARIN DÜZELTİLMESİ HAKKINDA DUYURU

SGK tarafından 20 Nisan 2016 tarihinde yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi
Malzeme Başvuruları İle İlgili Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge” kapsamında C
grubu SUT kodu-barkod eşleştirme başvurularının değerlendirilmesi sırasında bazı firmalara
ait ürünlerde Referans/Katalog ve/veya Model/Versiyon numaralarının Ürün Takip Sistemi
(ÜTS) üzerinde kayıtlı olmadığı görülmüş olup, bu husus tıbbi malzemelerin SGK tarafından
düzenlenen bilimsel ve akademik danışmanlık komisyonlarında incelenmesi esnasında
tereddütlere sebebiyet vermektedir.
Bu nedenle; gerek SGK, gerek bilimsel ve akademik danışmanlık komisyonu
üyeleri gerekse de sağlık hizmeti sunucularının tıbbı malzeme kullanımlarında oluşacak
tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla;
Tıbbi malzeme firmalarının ÜTS sistemine kayıtlı bulunan ve SUT kodu-barkod
eşleştirmesi yapılmış bulunan tüm barkodlara ait tıbbi malzeme ile bundan sonra eşleştirme
talebinde bulunulacak olan barkodlara ait tıbbı malzemelerin her biri için ayrı ayrı olmak üzere,

  • Referans/Katalog veya Model/Versiyon numaralarının,
  • Satışa hazır haldeki tıbbi malzemenin barkod numarası da görülecek şekilde

paketinin, paket içerisinde yer alan tıbbi malzemenin tüm yönlerden çekilmiş fotoğraflarının,
31 Aralık 2021 tarihine kadar ÜTS’ye kaydedilmesi gerekmektedir.