2019/ÜTSG-06 Sayılı Şeker Ölçüm Çubukları ve İnsülin Kalem İğne Uçlarının Tekil Takip Süreci Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere; “2019/ÜTSG-02 Sayılı Ürün Takip Sistemi Tekil Takip Süreçleri Hakkında Duyuru” ile şeker ölçüm çubukları ve insülin kalemi iğne uçlarının Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden 01 Şubat 2019 tarihi itibariyle tekil takip sürecine başlanacağı ve 30 Nisan 2019 tarihi itibariyle tekil hareketliliği başlamamış söz konusu ürünlerin sağlık hizmet sunumunda kullanılamayacağı ilan edilmiştir.

Bahse konu ürünleri doğrudan vatandaşa satan eczanelerden henüz firma kayıtlarını ÜTS’de tamamlamamış olanların bulunduğu görülmüştür. Bu sebeple, yaşanabilecek sorunları önlemek adına söz konusu ürünlerin tekil takibinin zorunlu bir şekilde uygulanması 30 Haziran 2019 tarihine kadar ertelenmiştir.

Ayrıca, konu ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu ile MEDULA ve ÜTS entegrasyon çalışmaları devam etmektedir. Entegrasyon süreci tamamlandığında eczaneler tarafından MEDULA’ya faturalandırılan ürünler için ayrıca ÜTS üzerinde tüketiciye verme bildirimi yapılmasına gerek olmayıp ilgili işlemler entegrasyon ile yapılacaktır. MEDULA’ya bildirimi yapılmayan ürün satışlarında ise bu ürünler için ÜTS üzerinde tüketiciye verme bildirimi yapılması gerekmektedir.

Bu bağlamda, anılan ürünleri vatandaşa satan ÜTS de henüz kaydı bulunmayan eczanelerin 30 Haziran 2019 tarihine kadar firma kayıtlarını tamamlamaları, ellerindeki mevcut ürünler için stok bildirimi yapmaları ve tekil takip süreçlerini başlatmaları oldukça önem arz etmektedir.