COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hale geldiğine ilişkin başvurular, yükleniciler tarafından bu durumun belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacaktır.