Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının ve İlgili Teknik Personelin Kaydına İlişkin 2019/1 Sayılı Genelge Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz

Tıbbi cihaz teknik servis sağlayıcılarının ve ilgili teknik personelin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan 2019/1 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda yapılacak olan kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olan kılavuz ektedir.