MDR Erteleme Hakkında

Bilindiği üzere (AB) 2017/745 sayılı Tıbbi Cihaz Tüzüğü (MDR) 05 Mayıs 2017 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmış olup 26 Mayıs 2020 tarihinden itibaren uygulanması öngörülmüştür.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayılma hızı ve ölçeği temelinde pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (2019-nCoV) ile mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla AB Komisyonu tarafından 03 Nisan 2020 tarihinde MDR’nin bir yıl ertelenmesine ilişkin öneri hazırlanarak AB Konseyi’ne ve akabinde AB Parlamentosu’na iletilmiştir

Bu doğrultuda TİTCK tarafından hazırlanan 08 Nisan 2020 tarihli duyuru ile konu kamuoyu bilgisine sunulmuştur. 

17 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilen AB Parlamentosu Genel Oturumunda MDR’nin bir yıl ertelenmesine ilişkin öneri kabul edilmiştir.  

Ancak ertelemeye ilişkin süreç devam etmekte olup TİTCK takip etmektedir. Sürecin sonlanmasını müteakip kurum tarafından bilgilendirme yapılacaktır.