2020/KK-10 Sayılı Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamında Sınıf-I Diğer ve IVD Diğer Olarak Sınıflandırılan Tıbbi Cihazlara Ait Teknik Dosyalarının Kuruma Sunulması ile ilgili 2020/KK-7 Sayılı Duyurunun Uygulanmasına İlişkin Duyuru

COVİD-19 salgını nedeniyle 26 Mayıs 2021 tarihinde uygulanmaya başlanacak olan Tıbbi Cihaz Regülasyonu (MDR) göz önünde bulundurularak, 2020/KK-7 Sayılı Duyuru ile ilgili olarak yeni kararlar alınmıştır.