Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmelikte Değişiklik

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik

Ekte bulunan Yönetmelik taslağına ilişkin görüşlerinizin, 17 Şubat 2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin ekinde bulunan (aşağıda linki verilmiştir) forma uygun olmak suretiyle 03 Şubat 2020 tarihine kadar TİTCK’na bildirilmesi gerekmektedir.