ÜTS TEKİL TAKİP HAKKINDA

Son tarih güncellendi (01 Ocak 2020)

Bilindiği üzere; 12 Haziran 2017 tarihi itibari ile tıbbi cihaz kayıt/bildirim işlemleri, ürün hareketleri ve ilgili diğer iş ve işlemler Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden takip edilmektedir. Tıbbi cihazlar için 01 Mart 2019 tarihi itibariyle tekil takip işlemlerine başlanacaktır. İlan edilen tarih itibariyle tekil takibi başlatılan ürünlerin ÜTS üzerinde ürün hareket bildirimlerinin (alma/verme, kullanım vb.) gerçekleştirilmesi gerekmekte olup tıbbi cihazlar için 31 Ekim 2019 tarihi itibariyle tekil hareketliliği başlamamış ürünler sağlık hizmet sunumunda kullanılamayacaktır.

Ayrıca tekil takip iş süreçlerinin sağlıklı işleyebilmesi adına ÜTS’de kaydı bulunmayan sağlık hizmet sunucularının (hastane, muayenehane, diyaliz merkezi, tıp merkezi vs.) Tıbbi Cihaz Kurumu’na ve ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, tıbbi cihaz satışı ve dağıtımı yapan diğer kuruluşların (tıbbi cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, işitme merkezi, ısmarlama protez-ortez merkezi, diş protez laboratuvarı, eczane, ecza deposu vs.) ÜTS’de firma kayıtlarının bulunması gerekmekte olup firmalar tarafından ürün satışı/dağıtımı yaptıkları muhataplarının kayıtlarının olup olmadığının kontrol edilmesi ve kaydı bulunmayan firmalara tıbbi cihaz satış ve dağıtımı yapılmaması gerekmektedir.

Tekil Takip için Neler Gerekli ?

Firmaların eğer üreticilerse “üretim bildirimi”; ithalatçılarsa “ithalat bildirimi” yapmaları gerekmektedir. Üretim ve ithalat bildirimini tamamlayan firmalar 1 Mart’tan sonraki satışları için “verme/alma” bildirimlerini yapmaya başlayabilirler.

Üretim ve ithalat bildirimi için gerekli olan bilgiler aşağıdaki gibidir:

Tıbbi cihazın

  • Barkod numarası
  • Lot numarası
  • Stok adedi ( 1 Mart itibariyle deposunda kaç adet ürün bulunduğu)
  • Son kullanma tarihi

Tekil Takip için Tavsiye Edilen İşlemler

Yukarıdaki bilgiler ışında deponuzdaki ürünlerin sayımlarını yapmanızda fayda görüyoruz.

Aynı zamanda verme bildirimlerinizi yaparken problem olmaması için 1 Mart’tan sonra yapmış olduğunuz satışlarınızı not almanızda fayda görüyoruz.

  • Verme bildirimi yaparken satışını yapmış olduğunuz tıbbi cihazın barkod numarası, tıbbi cihazın lot numarası bilgisine ihtiyacınız olacaktır.

Tıbbi cihazlarınızın tekil takip bildirimlerini (ithalat bildirimi, üretim bildirimi, verme/alma bildirimleri vb.) ÜTS üzerinden manuel olarak yapabildiğiniz gibi, toplu excel şablonu ile de yapabilirsiniz. Excel ile toplu bildirim şablonunu ekte bulabilirsiniz.

https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/

ÜTS ye e-imza ile giriş yaptıktan sonra 
tekil takip bildirimlerine “ürün hareketleri” başlığı altından ulaşabilirsiniz.

ÜTS ye e-imza ile giriş yaptıktan sonra
tekil takip bildirimlerine “ürün hareketleri” başlığı altından ulaşabilirsiniz.