Yeni Tıbbi Cihaz Tüzüğüne Göre Ürün Kayıt ve Tekil Hareket Süreçleri

2021/ÜTSG-4 Yeni Tıbbi Cihaz tüzüğü yürürlüğe girdiğinde ürün takip sisteminde yürütülecek ürün kayıt ve tekil hareket süreçlerine ilişkin duyuru için eklere bakınız.